Visie

 

 

Op eigen vleugels.

Op eigen vleugels.


Schoolvisie

In de school leren wij elke dag. Het cognitieve wordt zorgvuldig en op maat aangeboden. Het doel is voor ieder kind verschillend maar de doelstelling is voor allen gelijk.

Elk kind moet namelijk de kans krijgen om een positief zelfbeeld te verwerven zowel op cognitief vlak als op emotioneel vlak, zodat het het genoegen aanleert om met het eigen kunnen een gans leven verder te experimenteren en te groeien.

Als school willen we voldoende aandacht geven aan de specifieke behoeften van elke leerling en hen laten genieten van het aanbod op pedagogisch en therapeutisch vlak. Hiertoe engageren wij ons als team tot grote flexibiliteit. Verandering en aanpassing in de structuren blijven steeds mogelijk teneinde maximaal in te spelen op de noden van onze kinderen. Hiertoe wordt door het team gewerkt met nieuwe inzichten op pedagogisch, therapeutisch en structureel vlak.

Ons team

Naast de directie, de beheerder internaat, het administratief personeel, de internaatopvoeders, de klastitularissen, en de bijzondere leermeesters (levensbeschouwelijke vakken en bewegingsopvoeding) maken ook een orthopedagoge, een psychologe en pedagogisch-, paramedisch-, en ict-coördinator deel uit van het schoolteam.

Klastitularissen worden bijgestaan door blio-leerkrachten (bijzondere leerkrachten individuele opvoeding), leerkrachten muzische vorming en een uitgebreid paramedisch team.

 • De kinderverzorgsters helpen de leerkrachten bij de dagelijkse verzorging van de kinderen, en waar nodig bij de zindelijkheidstraining.

 • De verpleegster heeft de verantwoordelijkheid over de kinderen die extra medische zorgen vragen, zoals medicatie tijdens de schooluren, diabetes, epilepsie, … en de EHBO.

 • Logopedisten ondersteunen kinderen met taal-, communicatie- en andere specifieke problemen.

 • Ergotherapeuten ondersteunen kinderen met problemen van de fijne motoriek en problemen op andere ontwikkelingsvlakken.

 • Kinesitherapeuten en therapeuten psychomotoriek begeleiden kinderen met grof motorische en coördinatieproblemen.

Hoe ?

Naast grote projecten trachten wij vooral in ons dagelijks contact positief om te gaan met onze kinderen door ze via een voorbeeldfunctie aan te sporen met hun eigen gevoelens en die van anderen rekening te houden. Een kind moet leren omgaan met zichzelf en de andere. Hier zijn emoties niet uit te sluiten. Wij zijn er immers van overtuigd dat er bij een kind pas een deurtje opengaat om iets te leren als het zich goed in zijn vel voelt. Het emotionele verhaal verdient dus zeer zeker onze aandacht.Onze school is een ‘open’ school, wat ook getoond wordt in haar werking van elke dag. Wij erkennen en respecteren de eigenheid van eenieder, kind en volwassene. Hiervoor besteden wij met veel zorg aandacht aan het kind, de ouders, hun leefwereld… al van bij de eerste kennismaking.

Wij tonen van meet af aan onze school in haar werking van elke dag. Elke dag ijveren wij voor een eerlijke communicatie met onze kinderen, hun ouders, het schoolteam en de externe hulpverleners. Daarom willen wij :

 • in de eerste plaats kijken naar de mogelijkheden en de talenten van de kinderen;
 • dat elk kind zich veilig en goed voelt op school;
 • dat het leerproces start vanuit de leefwereld van het kind;
 • dat betrokkenheid en welbevinden hand in hand gaan in ons onderwijsmodel;
 • dat alle betrokkenen via een open en eerlijke dialoog samenwerken om elk kind zo goed mogelijk te ondersteunen;

Wij willen samenwerken met het gewoon onderwijs :

 • om als ondersteunende partners onze expertise ten dienste te stellen van de kinderen en het personeel
 • om via G.On-begeleiding kinderen met specifieke problemen optimale kansen te geven op een succesvolle schoolloopbaan

Met het forum bieden wij aan de leerlingen een eerlijk instrument aan om hun persoonlijke inbreng te doen binnen de werking van de school. Zij bepalen mee het agenda, bespreken problemen, doen voorstellen en evalueren genomen beslissingen. Van elk forum wordt door de leerlingen een verslag gemaakt en bijgehouden.

Wij willen echt buitengewoon zijn en al onze kinderen het goede gevoel van buitengewoon uniek te zijn laten proeven en assimileren.