Schoolafspraken

 

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar krijgen alle leerlingen de schoolafspraken mee. Brieven naar ouders / opvoeders / voogd worden steeds in een blauwe map meegegeven. Deze map regelmatig nakijken is dus de boodschap.

We vatten hier de belangrijkste afspraken samen.

Schooluren

De lessen vangen aan om 9:00 en eindigen om 15:55 (op woensdag om 11:20)

Afwezig wegens ziekte

Als je kind ziek is, verwittig de school dan zo snel mogelijk. Zorg voor een schriftelijke verantwoording als je kind weer naar school gaat.

Lees de afspraken over ziekte in het schoolreglement na om misverstanden te vermijden.

Voor een afwezigheid tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.

In volgende gevallen is een medisch attest van de dokter nodig:

 • Als je kind 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is (vrijdag, zaterdag, zondag en maandag ziek = medisch attest)
 • Bij elke afwezigheid wegens ziekte, hoe kort ook, als je kind in hetzelfde schooljaar al 4 keer wegens ziekte afwezig was met een verklaring van de ouders
 • Bij ziekte in de week onmiddellijk voor of na de herfst-, kerst-, krokus-, paas- of zomervakantie

Gewettigd afwezig

Behalve in het geval van ziekte, kan je kind in nog een aantal gevallen van school wegblijven. Sommige afwezigheden zijn een recht, voor andere is de toestemming van de directeur vereist.

Recht om afwezig te zijn

Je kind heeft het recht om afwezig te zijn:

 • Om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van iemand die onder hetzelfde dak woont, of van een bloed- of aanverwant
 • Om een religieuze feestdag te vieren
 • Omdat de school onbereikbaar of ontoegankelijk is (bv. door een overstroming of een staking van het openbaar vervoer)
 • Wegens een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
 • Wegens maatregelen van de bijzondere jeugdzorg
 • Om een familieraad bij te wonen
 • Om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte voor een individuele selectie (enkel in het basisonderwijs en maximum 10 al dan niet gespreide halve dagen per schooljaar)

Met toestemming van de directie

Voor een aantal afwezigheden heb je de toestemming van de directie nodig:

 • Wegens het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad
 • Wegens actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties als lid van een vereniging of door een individuele selectie
 • Wegens deelname aan time-out-projecten
 • Wegens uitzonderlijke omstandigheden van persoonlijke aard

In enkele uitzonderlijke situaties kan je kind ook nog afwezig zijn in het basisonderwijs met toestemming van de directie:

 • Om de ouders te vergezellen tijdens hun ‘trekperiode’ als binnenschipper, woonwagenbewoner, kermis-, circusexploitant of -artiest
 • Voor revalidatie tijdens de lestijden (strikte procedure)
 • Om de topsporten tennis, zwemmen of gymnastiek te beoefenen