Onze School

 

Het MPI ’t Craeneveld

… is een kleuter- en lagere school voor buitengewoon onderwijs.
We geven onderwijs aan leerlingen met een attest basisaanbod (voorheen type 1&8) type 2, en type 4.

Zoals u allicht via de media vernomen hebt, verandert de structuur van het buitengewoon onderwijs aanzienlijk vanaf 1 september 2015. Dit wordt door het M-decreet bepaald.

De info op deze en volgende pagina’s, zijn dus niet meer helemaal accuraat. We werken regelmatig de informatie bij.


Basisaanbod: Kinderen met ernstige leerstoornissen;
Type 2: Kinderen met een matige of ernstige mentale beperking;
Type 4: Kinderen met een (neuro)motorische problematiek.