Het internaat

 


 

Contactgegevens

 • Telefoon : 055/31 03 25
 • e-mail : internaat.mpi.oudenaarde@g-o.be

 

Welke kinderen kunnen er bij ons terecht?

Mama’s en papa’s zijn uniek. Je kan ze nooit vervangen. We werken als internaat dus gezinsgericht en thuisaanvullend.

 • Kinderen van ouders die door hun werk (ploegwerk, nachtdiensten, tweeverdieners,…) niet in staat zijn om hun kinderen tijdens de week op te vangen;
 • Kinderen die door hun beperktheid, hun gedrag, … een bijzondere opvoedkundige begeleiding vragen die ouders thuis om welke reden dan ook niet kunnen bieden;
 • Kinderen van ouders die door een thuisprobleem, een relatieprobleem, een fysiek of psychisch probleem onvoldoende draagkracht en energie hebben om hun kinderen tijdens de week thuis op te voeden;

 

 

Wat bieden de opvoeders u en uw kind aan?

 • Een huiselijke sfeer waarin we de kinderen maximale groeikansen willen bieden;
 • Maximale groeikansen bieden we onze kinderen  door o.a.:
  • een luisterend oor te hebben voor hun kleine en grote probleempjes;
  • hen “pluimen” te geven voor alles wat ze goed doen;
  • hen te stimuleren in al die dingen die ze nog niet kunnen;
  • hen structuur aan te bieden met regels en afspraken zodat ze basisveiligheid vinden;
  • hen stimuleren in het uitdrukken van gevoelens en behoeften;
  • hen ontspannende activiteiten aan te bieden en hen te helpen hun vrije tijd ook zelf zinvol te leren invullen;
  • hen zelfredzaamheidsactiviteiten aan te bieden waardoor ze als zelfstandigere wezentjes later in de maatschappij kunnen staan ( bijvoorbeeld: een bed opmaken, een tafel dekken, een valies maken, zich zelfstandig kunnen wassen, … )
  • hen sociale activiteiten aan te bieden waarin ze leren gepast met andere grote én kleine mensen om te gaan ( respect, beleefdheid, tafelmanieren, conflicthantering, onderhandelen met elkaar én met volwassenen, sportiviteit bij spel, regels kunnen naleven, … )
  • hen te begeleiden bij hun schoolse taken ( huiswerkbegeleiding, opzoeken van informatie voor in de klas,…);
  • hen maatschappelijke activiteiten aan te bieden (bioscoop, internatendag, uitstapjes,…)

Iedere leefgroep is uniek. Iedere opvoeder ook. Die vult dus bovenstaande taken in, aangepast aan de behoeftes en mogelijkheden van zijn doelgroep. Het is dus zinvol bij de inschrijving contact op te nemen met de opvoeder van uw kind die u kan uitleggen wat die precies én concreet aanbiedt.